Cwmni Cemaes Cyf ©  2016 |   Polisi Cwcis

Cysylltwch â ni

Canolfan Dreftadaeth Cemaes

Cwmni Cemaes Cyf.

36 Stryd Fawr

Cemaes

Ynys Môn LL67 0HL

Neges destun. 07935773986 | E-bost. cysylltwch@canolfandreftadaethcemaes.org

Newid iaith

Change language

Cyfle i logi ystafell gyfarfod fodern gyda offer pwrpasol o safon…

Beth sydd ar gael?

  • Gliniaduron, taflunydd, siart fflip
  • Wi-Fi am ddim


Oes arnoch angen lluniaeth?

Cysylltwch â ni i drafod, gallem gynnig wasanaeth arlwyo Caffi’r Banc.


Cost

- Hanner diwrnod £30*

- Diwrnod llawn £55*

*Yn cynnwys defnydd offer TG

Cysylltwch am bris bob awrMae'r Ystafell Gyfarfod a Hyfforddiant  ar gael i unigolion, busnesau, grwpiau a sefydliadau o bob math i'w defnyddio ar gyfer cynnal cyfarfodydd, arddangosfeydd, cyrsiau, hyfforddiant a mwy.


Mae 12 o gyfrifiaduron (gliniadur) yn yr ystafell hyfforddiant ynghyd a chysylltiad sydyn i'r wê. Mae taflunydd ar gael i'w ddefnyddio yn yr ystafell yn rhad ac am ddim, ynghyd a siart fflip a ysgrifbinnau. Mae toiled hygyrch yn yr adeilad ac maes parcio am ddim cyfagos.


Mae ein telerau llogi yn rhesymol iawn a thrwy gydweithio efo Caffi’r Banc (yn y  ganolfan) gallwn hefyd ddarparu cinio ysgafn, bwffe, tê a choffi, ayb. ar eich cyfer fel bo'r angen.Sut i archebu?

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth ac i logi’r ystafell.


E-bostiwch neu gyrrwch neges destun i gael gwybod os yw’r ystafell ar gael, fe wnawn gysylltu â chi cyn gynted â phosib

E-bost. cemaes@outlook.com | Neges destun. 07935773986Ystafelloed Hyfforddiant a Chyfarfod

"Last year the we held a workshop at the heritage centre. It was wonderful to visit such a close-knit community. The facilities and the service is great, and wonderful building! I would definitely return to the Heritage Centre next time we will be holding an event in Anglesey."


Carys Evans Cynefin Project Coordinator, National Library of Wales October 2015


CAPASITI - Sefyll: 40, Theatr: 38,  Ffurf  U bedol: 16, Dosbarth: 12


Llogi Ystafell…