Cod post y ganolfan ydy LL67 0HLTrafnidiaeth Cyhoeddus

  •  Gorsaf drên agosaf - Caergybi
  •  Gwasnaeth Bysiau - # 62, 61 & 60
  •  Maes Awyr Môn, Y Fali (Llun-Gwener)

Llety

Cliciwch yma i gael rhestr o lefydd I aros tra rydych yn ymweld â Chemaes.

Parcio am ddim ym maes parcio Ffordd Glasgoed (gweler y map ar y chwith)Loading...

Ein lleoliad?

Mynediad am ddim

Oriau agor yr haf 9.30am - 4.30pm pob dydd

Canolfan Dreftadaeth Cemaes

Cwmni Cemaes Cyf.

36 Stryd Fawr

Cemaes

Ynys Môn LL67 0HL

Neges destun. 07935773986 | E-bost. cysylltwch@canolfandreftadaethcemaes.org | Ffôn. 01407 710004

Cwmni Cemaes Cyf ©  2016 | Cookie Policy

Newid iaith

Change language