Cwmni Cemaes Cyf ©  2016 |   Polisi Cwcis

Cysylltwch â ni

Canolfan Dreftadaeth Cemaes

Cwmni Cemaes Cyf.

36 Stryd Fawr

Cemaes

Ynys Môn LL67 0HL

Neges destun. 07935773986 | E-bost. cysylltwch@canolfandreftadaethcemaes.org

Newid iaith

Change language

‘Arddangosfa sy’n olrhain hanes cyfoethog Cemae a phlwyf Llanbadrig’

Er mai pentref gymharol fach ydy Cemaes mae ganddi dreftadaeth gyfoethog diwydiannol yn digwyl i’w canfod.


Adeiladwyd Melin Cemaes fel ymateb i welliannau a ragwelir i’r harbwr yn y 1820au.Dechreuodd Melin Wlân ar lannau’r Afon Wygyr weu brethyn (blanced draddodiadol Gymreig) yn 1698.

Mae tŵr Gwaith Brics Cemaes i’w weld ar gyrion y pentref.

Roedd brics yn cael eu cynhyrchu yng Nghwaith Brics Porthwen yn ystod y 19eg ganrif, mae’r adfeilion sydd i’w gweld yno yn ddiddorol iawn.  

Treftadaeth Ddiwydiannol

Y Môr

Dros y blynyddoedd mae nifer o arlunwyr wedi arddangos Cemaes yn eu gwaith arlunio. Felly gadawyd amrhyw o waith celf unigryw i ni fwynhau heddiw.  


Mae Canolfan Dreftadaeth Cemaes yn gartref i gasgliad o waith celf sy’n potreadu bywyd beunyddiol y pentref, ynghyd â morluniau a thirluniau o safon a pheintiwyd yn yr ardal hon.


Celf Cemaes

Dyma gyfle i weld hanes diddorol Cemaes drwy lygaid ei chymeriadau mwyaf adnabyddus.


  • Canfyddwch y cysylltiad rhwng Cemaes a thrychineb y Titanic yn 1912…  


  • Yr Aelod Seneddol Llafur dros Môn…


  • Peilot arloesol…

Portreadau Cemaes

Canfyddwch treftadaeth gyfoethog Cemaes drwy ddilyn pedair thema a gyflwynir yn yr arddangosfa hon…

Mae pobl wedi ymgartrefu yng Nghemaes ers Oes y Cerrig. Yn eu tro daeth y Celtiaid, ein hynafiad a adawodd yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Gymreig i mi. Bu’r Rhufeiniaid a’r Normaniad adael eu mac hefyd ar hyd y canrifoedd rhyfelgar. Canfyddwch pwysigrwydd Cemaes yn ystod Oes y Tywysogion, a sut mae perthynas y bobl efo’r mor ag effaith y chwyldro diwydiannol wedi creu’r plwyf rydym yn byw ynddi heddiw.