Newid iaith

Change language

Dathlu Treftadaeth Cyfoethog Cemaes...

Croeso i Ganolfan Dreftadaeth Cemaes sydd wedi’i leoli yn nghanol pentref Cemaes. Canfyddwch hanes a threftadaeth diddorol y plwyf mwyaf gogleddol yng Nghymru.


Canolfan Dreftadaeth Cemaes

Yn anffodus oherwydd rheolau Covid 19 nid yw yn bosib ail agor yr ystafelloedd Treftadaeth yn ddiogel ar hyn o bryd. Ond petai unrhyw un eisiau ymweld yna fe ellir trefnu trwy apwyntiad gan gysylltu a Carys ar 07808 792484.


Mae Caffi Banc ar agor yn ddyddiol yn gwerthu amrywiaeth eang o fyrbrydau ffres a theisennau cartref. Gwasanaeth tec awe neu eistedd yn yr ardd. Rhif cyswllt Caffi Banc Siobhan 07484 618050.


Diolch yn fawr. Cadwch yn ddiogel


Croeso i Ganolfan Dreftadaeth Cemaes sydd wedi’i leoli yng nghalon y pentref.

Mae’r ganolfan yn cynnig y cyfle i chi ganfod hanes a threftadaeth y plwyf mwyaf gogleddol yng Nghymru.


Lleolir yr arddangosfa dreftadaeth sy’n cynnwys pedwar thema wahanol ar ddau lawr. Yn ogystal mae ystafell gyfarfod a hyfforddiant  ar y llawr cyntaf sydd ar gael i’w llogi ac mae pwynt gwybodaeth Croeso Cymru a thoiled hygyrch ar y llawr isaf.


Mae Caffi’r Banc yn le cyfeillgar i deuluoedd, a chewch ddewis o fwydydd blasus, coffi barista a chynnyrch heb glwten - y cyfan am bris teg a fforddiadwy. Mae croeso i gŵn yn yr ardd uwchben yr afon Wygyr yn y dyffryn islaw. Agorwyd siop anrhegion celf a chrefft yn ystod tymor y Pasg 2016.
 

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan swyddogol pentref Cemaes. Gallwch ddarllen newyddlen gymunedol Llais Cemaes // Cemaes Voice oddi yno.

Cronfa Padrig

Croeso i

Welcome to

Agor 10.00am - 3.00pm pob dydd

Cwmni Cemaes Cyf ©  2016 |   Polisi Cwcis

Canolfan Dreftadaeth Cemaes

Cwmni Cemaes Cyf.

36 Stryd Fawr

Cemaes

Ynys Môn LL67 0HL

Neges destun. 07935773986 | E-bost. cysylltwch@canolfandreftadaethcemaes.org

Cysylltwch â ni

“Dewch i’r ganolfan i ganfod mwy am dreftadaeth gyfoethog Cemaes, ardal brydferth ar arfordir gogledd Môn.”