Newid iaith

Change language

Dathlu Treftadaeth Cyfoethog Cemaes...

Croeso i Ganolfan Dreftadaeth Cemaes sydd wedi’i leoli yn nghanol pentref Cemaes. Canfyddwch hanes a threftadaeth diddorol y plwyf mwyaf gogleddol yng Nghymru.


Canolfan Dreftadaeth Cemaes

Croeso i Ganolfan Dreftadaeth Cemaes sydd wedi’i leoli yng nghalon y pentref.

Mae’r ganolfan yn cynnig y cyfle i chi ganfod hanes a threftadaeth y plwyf mwyaf gogleddol yng Nghymru.


Lleolir yr arddangosfa dreftadaeth sy’n cynnwys pedwar thema wahanol ar ddau lawr. Yn ogystal mae ystafell gyfarfod a hyfforddiant  ar y llawr cyntaf sydd ar gael i’w llogi ac mae pwynt gwybodaeth Croeso Cymru a thoiled hygyrch ar y llawr isaf.


Mae Caffi’r Banc yn le cyfeillgar i deuluoedd, a chewch ddewis o fwydydd blasus, coffi barista a chynnyrch heb glwten - y cyfan am bris teg a fforddiadwy. Mae croeso i gŵn yn yr ardd uwchben yr afon Wygyr yn y dyffryn islaw. Agorwyd siop anrhegion celf a chrefft yn ystod tymor y Pasg 2016.
 

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan swyddogol pentref Cemaes. Gallwch ddarllen newyddlen gymunedol Llais Cemaes // Cemaes Voice oddi yno.

Bydd un o wrthrychau sy’n ffurfio casgliad archif y ganolfan neu arteffact a gaiff ei argymell gan aelod o’r cyhoedd yn cael sylw yma fel ‘Arteffact y Mis.’  


Mis Awst 2016: Brics addurniadol Neuadd Bentref David Hughes

Mae’r brics i’w gweld yn addurno neuadd y pentref yng Nghemaes. Cafodd ei adeiladu gan adeiladwr cynhyrchiol o Lerpwl o’r enw David Hughes yn 1898 ar gost o £2,500. Ganed David Hughes ym Mhenrhyn, Cemaes yn 1820. Roedd ganddo 3 frawd a chwaer, cafodd ei addysg yn yr ardal ac aeth ymlaen i weithio fel clerc yn Parys Minining Company ac roedd yn ennill 4/- (20 ceiniog) pob wythnos yno.

Gadawodd Gemaes yn 1841 gan fynd i weithio i’w frawd fel adeiladwr yn Lerpwl. Yn fuan dysgodd ei grefft, a sefydlu cwmni ei hunan gan adeiladu nifer o dai a storfeydd o gwmpas Kirkdale, Everton, ac Anfield. Rhoddodd enwau ei blant ac enwau ardaloedd yng Nghemaes ar y strydoedd e.e. Stryd Wylfa, Stryd Cemlyn, Stryd Gertrude ayyb.

Yn ei ewyllys gadawodd David Hughes y neuadd bentref i’r gymuned ar 1af Awst 1899. Hyd heddiw mae’r adeilad yma yn un o adeiladau a gaiff ei ddefnyddio gan y gymuned (darn o erthygl gan Gwilym Iorwerth Jones a gyhoeddwyd yn rhifyn 11, Llais Cemaes 2012).Byddwn yn rhoi erthyglau a ffotograffau blaenorol ar wefan Casgliad y Werin Cymru // People’s Collection Wales.
Ewch i wefan Casgliad y Werin Cymru wrth glicio yma.


 Arteffact y Mis

Cronfa Padrig

Croeso i

Welcome to

Oriau agor yr haf 9.30am - 4.30pm pob dydd

Gŵyl Oes a Fu a

Sioe Geir Clasurol Cemaes

15-18 o Fedi 2016

Mwy o wybodaeth, cliciwch yma

Cwmni Cemaes Cyf ©  2016 |   Polisi Cwcis

Canolfan Dreftadaeth Cemaes

Cwmni Cemaes Cyf.

36 Stryd Fawr

Cemaes

Ynys Môn LL67 0HL

Neges destun. 07935773986 | E-bost. cemaes@outlook.com

Cysylltwch â ni

“Dewch i’r ganolfan i ganfod mwy am dreftadaeth gyfoethog Cemaes, ardal brydferth ar arfordir gogledd Môn.”